Založ si blog

Dnešná situácia vo svete – Východisko.

Pre pochopenie súčasnej krízy vo svete, ktorá sa vyznačuje hlavne enormným hospodárskym prepadom, je dôležité uvedomiť si hlavnú príčinu jej vzniku. Ak pochopíme základný problém, veľmi ľahko uvidíme aj reálne východisko z dnešnej kritickej situácie.

.

.

HLAVNÁ PRÍČINA

.

.

Už Tomáš Baťa si uvedomoval, že akákoľvek hospodárska kríza, ktorá sa vo svete raz za čas vyskytne, nie je nič iné, ako kríza morálky ľudí. V roku 1932 napísal k problematike nasledovné: „To, čomu sme zvykli hovoriť hospodárska kríza, je len iné meno pre mravnú biedu. Mravná bieda je príčina, hospodársky úpadok je následok. V našej krajine je mnoho ľudí, ktorí sa domnievajú, že hospodársky úpadok je možné zastaviť peniazmi. Hrozím sa dôsledkov tohto omylu. V postavení, v ktorom sme, nepotrebujeme žiadne geniálne obraty a kombinácie. Potrebujeme mravné stanoviská k ľuďom, k práci a k verejnému majetku…“

.

Podobné úvahy sa objavili aj počas krízy v roku 2008. Už si presne nepamätám z koho úst vyšla asi najpresnejšia a najjednoduchšia definícia problému, ale znela zhruba takto: „Hospodárska kríza je krízou morálky ľudí.“

.

Rovnako dnes sa vo svete nejedná o nič iné, iba o morálny a mravný úpadok obyvateľstva a jeho riadiacich zložiek. Naša hlavná príčina, ktorú hľadáme, a ktorú si tak nutne musíme uvedomiť. Ako to?

.

.

SKUTOČNÝ STAV

.

.

Totižto veľmi ľahko sme na západe prepadli konzumnému spôsobu života, v ktorom sa nepozeráme okolo seba, ale len na seba a na náš dostatok, na náš osobný komfort. Bez ohľadu na okolie, bez ohľadu na druhých, sa naháňame za zdrojmi hlava – nehlava. Hypotekárne pôžičky nám umožňujú míňať zdroje planéty s náskokom 30-tich rokov, čo spôsobuje obrovský tlak na ťažbu zdrojov a ničenie našej prírody. Naučili sme sa žiť na dlh v pozlátku blahobytu bez dostatočnej technologickej podpory, inými slovami, naučili sme sa žiť nad pomery.

.

Dôsledky nevybalansovaného spôsobu života k technologickej úrovni, a možnosť žiť na dlh, nám v roku 2018 vykričalo dievčatko menom Grétka. Samozrejme nešlo o jej osobnú iniciatívu, to vplyvné skupinky v pozadí potrebovali upozorniť na extrémny problém svetovú verejnosť. Náš prepálený konzum spôsobil zasypanie planéty odpadom a zhoršenie nášho spoločného životného prostredia do kritických hodnôt. Behom relatívne krátkej chvíle kvôli nám vyhynulo príliš veľa živočíšnych druhov na našej planéte.

.

Život, inak, vedomie na Zemi začalo zanikať.

.

Hospodársky prepad, ktorý dnes vidíme hlavne v USA a v Európe, je v skutočnosti riadenou bezpečnostnou brzdou spotreby zdrojov najnáročnejšieho obyvateľstva na planéte. Smerujeme do biedy.

.

.

MRAVNÁ BIEDA

.

.

Do tejto nepríjemnej situácie by sme sa nikdy nedostali, pokiaľ by sme vo svojich riadiacich štruktúrach nemali celé dekády zhýčkaných idiotov, ktorí sa časom efektívne zabetónovali na svojich riadiacich pozíciách. Prirodzená ľudská globalizácia spôsobená technologickým pokrokom im postupne umožnila centralizovať veľkú časť prostriedkov do ich vlastných rúk. Vybudovali nadnárodné firmy – korporácie, vybudovali pyramídový finančný systém, ktorý ničí našu planétu obdobne tak, ako rakovina ničí naše telo.

.

Títo ľudia si dobre uvedomujú dnešnú kritickú situáciu nášho životného prostredia, dobre si uvedomujú, že nie je ďalej možné žiť tak ako predtým, ako za lepších čias, keď na pozadí tzv. blahobytu a pľundrovania prírody získavali moc nad ostatnými. Dnes sa preto dokážu zhodnúť so svojimi oponentmi s názorom, že svet po kríze, už nikdy nebude takým akým bol pred krízou. Rozdiel v chápaní zmeny je však principiálne odlišný.

.

Problémom je, že títo ľudia sú fanatickí uctievači individualizmu a nie sú schopní vidieť reálne východisko, nevidia za obzor dnešných dní, vidia len jediné možné riešenie katastrofickej situácie, a to redukciu spotreby zdrojov. Nemyslia dopredu, nemyslia progresívne, i napriek tomu, že sa radi slovíčkom oháňajú, myslia spätne, zastaralo. Kvôli udržaniu svojej dlhodobo budovanej moci sú bez mihnutia oka schopní uvažovať o plošnej likvidácii zdrojovo náročného obyvateľstva na planéte. Nevidia žiadnu pridanú hodnotu v spolupráci naprieč obyvateľstvom a preto sa radšej oháňajú uskromňovaním sa, sankciami, súperením, kde vyslovene uplatňujú starodávne taktiky boja, či už obkľúčením a vyhladovaním (sankciami), alebo masakrovaním. Zastaralé techniky boja zo stredoveku. Blbci.

.

.

PRÍBEH AUTOMOBILU

.

.

Títo mimoriadne nekreatívni ľudia sa podobajú na hysterických vedcov, odborníkov, z Londýna 17-teho storočia. Tí taktiež panikárili a bili na poplach obdobným spôsobom bez schopnosti uvidieť za horizont vtedajších dní. V istom roku na prelome 17-teho a 18-teho storočia si lámali hlavu nad neustále zhoršujúcou sa dopravnou situáciou v Londýne. Úplne presne vypočítali, že pokiaľ sa rozmach konskej dopravy bude zvyšovať naďalej vtedajším veľmi jasne viditeľným a pozorovaným tempom, tak o päť rokov neskôr, nastane kolaps dopravy, kolaps logistiky distribúcie tovaru v Londýne, čo bude mať za následok nepredstaviteľné ťažkosti pre miestne obyvateľstvo. Skrátka ulice v tej dobe budú zanesené konskými exkrementami do tej miery, že zneprejazdnia celé komunikácie. O rok na to neskôr…, ľudia vymysleli prvý automobil. Vynález, ktorý predtým neriešiteľný problém okamžite zmietol zo stola.

.

.

SÚVIS MEDZI TECHNOLOGICKÝM POKROKOM A MORÁLKOU

.

.

Dnes je situácia podobná, ako ale súvisí technologický pokrok s predtým spomínanou hlavnou príčinou dnešnej situácie – s nízkou morálkou?

.

Priamo. Treba si uvedomiť, že ľudstvo dnes nestojí pred výzvou vymyslieť spaľovací, prípadne parný motor. Dnes v 21-vom storočí sa musíme dostať k užívaniu nového druhu jadrového reaktora schopného produkovať zdanlivo neobmedzené množstvo energie, ktorý nám umožní naštartovať nové technologické možnosti výroby a recyklácie tovarov, a zároveň nám otvorí dvere z našej planéty k externým zdrojom surovín vo vesmíre.

.

Našou úlohou je pochopiť základné funkčné princípy nášho vesmíru a uplatniť ich v praxi. Úloha to nie je nemožná, odvážim sa tvrdiť, že už sme na spomínané princípy prišli. Teda aspoň časť z nás. Priamym dôkazom môjho tvrdenia je existencia hypersonických zbraní. Veď uvážme, čo za silu dokáže pohnúť predmetom v našej atmosfére niekoľkonásobnou rýchlosťou zvuku (10x) bez toho, aby sa daný predmet za letu nerozpadol? Navyše tento predmet je počas letu schopný manévrovať. Predpokladám, že sa bavíme o novej generácii jadrového motora, ktorý sám o sebe generuje tzv. antigravitáciu. Ak, tak by to znamenalo, že sme si uvedomili a osvojili princípy funkčnosti jadier hviezd.

.

Problémom je, že tento druh technológie sa nesmie dostať do rúk ľudí so zvieracou psychikou, ktorá sa vyznačuje neustálym súperením. Veď si len predstavme ako by vyzerali zločinci s technológiou budúcnosti vo svojich rukách. Obdobné dôsledky sme mohli vidieť v Hirošime a v Nagasaki, avšak tentokrát, by boli výsledky deštrukcie oveľa fatálnejšie. Zvieratám do rúk pokročilé technológie skrátka nepatria, pretože by ich neustále používali len na upevnenie svojej moci, súperenie a na proti ľudské ciele. Dnes je nám bránené v technologickom pokroku.

.

.

MORÁLKA A MRAVNOSŤ SÚ KĽÚČOM K ÚSPECHU

.

.

Nikdy technológia v ľudstve nebola problémom, vždy bola problémom v ľudstve morálka a mravnosť ľudí.

.

Nedostatočné uvedomenie si najzákladnejšieho princípu vo vesmíre, doslova neuvedomenie si lásky, neporozumenie láske, spôsobuje v našej spoločnosti problémy od pradávnych čias. Pochopenie jednoduchého princípu prepojenosti všetkého so všetkým, okamžite zmetie naše súčasné problémy zo stola a dovolí nám používať „božské“ technológie budúcnosti.
(Viac o láske: https://www.projektz.sk/news/25-o-laske-trochu-inak/ .)

.

Musíme dospieť a hlavne musia dospieť naše vedúce osobnosti s krvavými očami a individualistickou povahou. U nás na západe sa nachádza hlavný problém doterajšej stagnácie vývoja energetických technológií ľudstva, čo spôsobuje dnešný narastajúci tlak na dopyt po energiách. I keď koncepty technológií budúcnosti existujú dlhšiu dobu, kvôli našej povahe sú pred nami ukryté v dobre uzamknutých „šuplíkoch“ a preto sme doteraz odkázaní používať o trochu rozvinutejšiu technológiu získavania energie z 50-tych rokov minulého storočia. Uvedomenie si prepojenosti, a dôležitosti spolupráce naprieč ľudstvom nám okamžite „šuplíky“ odomkne.

.

Behom jednej dekády sme schopní zastabilizovať náš životný priestor a naštartovať zlatý vek ľudstva.

.

Za aký dlhý čas sa dostaneme k uvedomeniu? Čo ja viem? Hneď? Veď ako dlho trvá pochopiť jednoduchý princíp prepojenosti v časoch internetu? Ako dlho trvá zbavenie sa zastaralých dogiem o súperení vo svojich hlavách?

.

Otvorme oči, pozorujme svet okolo nás, a uvedomme si, či v jeho funkčných princípoch vidíme individualizmus, alebo prepojenosť.   

.

.

DNEŠNÁ SITUÁCIA VO SVETE

.

.

Dnes sa vo svete uskutočňuje záverečný súboj medzi dvoma pohľadmi na riadenie obyvateľstva, ktorého výsledok rozhodne o tom, akou cestou sa ľudstvo do budúcnosti vyberie. Či po ceste depopulácie a postupného zániku, alebo po ceste spolupráce a technologického rozvoja. Vyhrajú hlupáci, alebo ľudia?

.

I keď mnohí z nás sa domnievajú, že sme svedkami obrovského divadla riadiacich elít na Zemi, ktoré predvádzajú predstavenie a sami o sebe sú už o výsledku medzi sebou dohodnuté, skutočnosť je úplne iná. Naozaj existujú len dve úrovňovo odlišné súperiace skupiny ľudských riadiacich elít, ktoré sú zároveň korigované treťou zvláštnou riadiacou skupinou, ktorá má kľúče od „šuplíkov“.

.

Nepíšem vám o žiadnej rozprávke, tento súboj je skutočný, je historický, je skutočne dnes tu, a je skutočne záverečný, preto sa konkurenčné riadiace skupiny vedia zhodnúť na tom, že svet už nikdy nebude takým, akým bol pred krízou.

.

Bude horší vyľudnený, alebo bude lepší technologicky pokročilý? Záleží na tom, ako sa rozhodneme a koho podporíme.

.

.

VÝHĽADOVÁ BUDÚCNOSŤ PLANÉTY

.

.

Pri našom rozhodovaní nás neskutočne tlačí čas. Prirodzená zmena podnebia onedlho spôsobí masívne zmeny v obývateľnosti rôznych miest na Zemi. Odhaduje sa, že do pár rokov môžu zmeny naštartovať migráciu dvoch až troch miliárd ľudí na planéte. Predstavte si, čo to s nami urobí pokiaľ sa na svet v tej dobe budeme pozerať ešte stále starými súperiacimi očami.

.

Stabilizáciu životného prostredia sme schopní zabezpečiť len s novými energetickými zdrojmi. Relatívne rýchlo. Terraformácia planéty o chvíľu naberie vyšší význam, avšak nikdy sa nám stabilizácia nepodarí, pokiaľ sa vyberieme na deštrukčnú cestu súperenia a masakrovania vlastného obyvateľstva.

.

Zmeny planéty prídu nehľadiac na náš počet, avšak zmeny sa dajú oddialiť/zmierniť iba našou budúcou technológiou, ktorú získame IBA vďaka celosvetovej spolupráci naprieč početným obyvateľstvom, získame ju IBA zmenou nášho pohľadu na svet – zvýšením morálky a mravnosti, skrátka pochopením prepojenosti.

.

.

ROZHODUJÚCI OKAMIH

.

.

Na akú cestu sa ľudstvo vyberie uvidíme už túto zimu. Rôzni analytici síce odhadujú súčasný konflikt medzi riadiacimi skupinami za dlhodobý, ale v skutočnosti sa mýlia, pretože neprihliadajú na hĺbku kritickej situácie, v ktorej sa dnes ako ľudstvo nachádzame. Konflikt musí byť relatívne rýchly, svojím rozsahom musí byť najrýchlejší v dejinách.

.

Táto nutnosť robí konflikt kritickým, pretože hrozí, že sa v ňom použijú všetky súčasné dostupné zbrane, a dokonca aj tie jadrové. Fatálnosť konfliktu môže byť totálna.

.

Už túto jeseň sa bude musieť Európa rozhodnúť, či sa v mene demokracie pustí do bláznovstva a napadne Rusko plnou silou, alebo naopak, či sa s Rusmi dohodne na spoločnom postupe, na spolupráci, a postupne s ním vytvorí Euroázijskú úniu.

.

Zaváhať a odďaľovať ďalej konflikt nie je možné, respektíve je veľmi nebezpečné, pretože by hrozila kompletná likvidácia priemyslu v Európe a s tým spojený radikálny prepad životnej úrovne európskeho obyvateľstva, čo by spôsobilo zrútenie riadenia nad Európou. Korporácie by prehrali, ale zároveň by prehrali aj ľudia v Európe. Európu by zasiahla vlna nepokojov. Škody by boli obrovské a ľudstvo by stratilo, tak potrebný čas na prechod na novú technologickú úroveň.

.

Mozgy Európy a Ruska je potrebné spojiť v dobrej kondícii so surovinovou základňou Ruska, totižto iba tak môže ľudstvo dostatočne rýchlo technologicky pokročiť.

.

.

ZÁVER

.

.

Východiskom dnešnej kritickej situácie je IBA spolupráca. Východiskom našich hospodárskych problémov je IBA spolupráca. Východiskom z nášho energetického technologického zaostávania je IBA spolupráca. IBA spolu sme schopní ďalej prežiť na tejto planéte.

.

Dnes je potrebné zbaviť zhýčkaných detí riadenia nad západnou spoločnosťou. Vedenie západných korporácií sa musí zmeniť, inak nás dovedie do bláznovstva a do totálnej vojny.

.

Sami sme manuálne schopní zbaviť vplyvu naše zhýčkané riadiace elity. Svojou pasivitou k nim, nereagovaním na nich, nepodporovaním ich, sme schopní zbaviť ich moci. Všetci sú už dnes vykryštalizovaní a je veľmi dobre vidieť kto za koho kope. Všetci majú oblečené dresy. Je veľmi jednoduché neposlúchať tých, ktorí sú do vojny chtiví, a naopak, podporovať tých, ktorí nabádajú na mier a spoluprácu.

.

Našim hlasným postojom sme schopní ovplyvniť a prebudiť aj naše okolie, netreba sa báť, veď ide „len“ o všetko. Je ľahšie zdieľať a posúvať informácie naprieč informačným priestorom dnes, ako reálne bojovať a umierať za bláznov v zákopoch zajtra.

.

Uvedomme si východisko z dnešnej situácie, pozerajme sa za horizont súčasných dní, pripravme sa, naberme odvahu ozvať sa a zaujať pevný pasívny postoj k našim vojnovým štváčom, totižto už túto jeseň, túto zimu nás čaká záverečná skúška z ľudskosti.

.

Ak nebudeme schopní uvedomiť si dnešné bláznovstvo a zbaviť vplyvu bláznov nad našou spoločnosťou do zimy, nič pekné nás budúci rok nečaká. Stratíme veľa síl a veľa času. Ľudstvo sa „zahrá“ so svojou existenciou.

.

Koľko trvá uvedomenie? Nič.

.

Ďakujem za pomoc pri šírení.

.

.

Juraj Tušš

Kolaps civilizácie, alebo ak do pekla, tak na veľkom bielom koni

14.11.2023

Tak ako každá civilizácia, ktorá vznikla v minulosti na našej Zemi a neuberala sa cestou života, cestou prirodzených zákonitostí, tak aj tá dnešná, kapitalistická, naháňajúca sa za ziskom, chtíčom a panovaním nad druhými, prechádza postupne svojimi prirodzenými fázami: prosperitou, krízou a kolapsom.Audio: https://youtu.be/1EBRCS0LiBQ..SITUÁCIA VO SVETE..Kríza našej [...]

Dôležitý rozhovor, ktorý si určite vypočujte

11.11.2023

Nesmieme zabudnúť na dobu bláznov, ktorá spôsobila a ešte spôsobí hromadu ľudského nešťastia. Tí čo verejne toto šialenstvo podporovali na štátnej úrovni a úrovni rôznych reklamných kampaní, musia byť súdení. .ROZHOVOR: https://youtu.be/gy51nhFQkWw.Ak si uvedomíme, že celý čas išlo o nátlakovú akciu, ktorej sa mnohí nevedeli a nemohli vyhnúť, doslova išlo o [...]

Výhľadová situácia na Slovensku – Zopár rád politikom.

03.10.2023

Dnes viacerí z nás netrpezlivo čakáme na vyskladanie novej vlády s nádejou, že sa život na Slovensku zmení k lepšiemu. Avšak dá sa to pri tak rozvrátených financiách a pred nadchádzajúcou krízou? . Ako som v minulom článku spomínal, vidím tri možnosti ďalšieho vývoja, buď Fico zostaví vládu so stranou HLAS a SNS, alebo Pellegrini zostaví vládu s PS, KDH [...]

Krisztián Forró, Aliancia

Líder Aliancie Krisztián Forró sa chce uchádzať o prezidentský úrad

09.12.2023 17:07

So zberom podpisov potrebných na kandidatúru začne v najbližších dňoch.

PAAS

Muž sa v Bratislave vlámal do parkovacieho automatu a ukradol hotovosť

09.12.2023 15:27

Okolnosti prípadu vyšetruje polícia.

tanker

Tanker s venezuelskou ropou stroskotal v indonézskych vodách

09.12.2023 13:25

Indonézske námorníctvo v sobotu popoludní počas najväčšieho prílivu nasadilo do záchrannej akcie šesť remorkérov.

hmla, doprava

Pre západné Slovensko platia výstrahy pred vetrom a snehovými jazykmi

09.12.2023 12:44

Výstrahy sa týkajú okresov Bratislava, Malacky, Myjava, Senica a Skalica.

Juraj Tušš

Projekt:Z

Štatistiky blogu

Počet článkov: 72
Celková čítanosť: 204908x
Priemerná čítanosť článkov: 2846x

Autor blogu

Kategórie