Založ si blog

Dnešná situácia vo svete. Finálna fáza – dopustenie

Ako som vo svojom januárovom článku predpokladal (https://www.projektz.sk/news/a13/ ), udalosti v Amerike (okolo volieb) ukázali na smerovanie a stratégiu globálnej elity, ktorou chcú uriadiť dnešnú napätú situáciu v ekonomicky kolabujúcom sa svete. Tou stratégiou je dopustenie. Nepriamo ju avizoval reprezentant globálnych síl D.Trump, keď po voľbách povedal (približne): ,,… ak stojíte proti súperovi za ktorým stoja všetky korporácie, médiá a má v rukách doslova neobmedzené zdroje, ustúpte, nechajte ho vyjsť na pódium a namierte na neho všetky reflektory.“ Samotné predávanie moci v Amerike bolo sprevádzané rôznymi grotesknými situáciami, ktoré sa dostali do záberov kamier a mnohým Američanom vyrazili dych, diskreditácia sa začala – prebúdzanie sa začalo.

.

ROZDELENIE RIADIACICH ELÍT SVETA

.

Pre správne chápanie udalostí, ktoré sa dnes vo svete odohrávajú, je nesmierne dôležité mať správne zatriedené a zadefinované riadiace elity sveta. Nesmieme si mýliť a pliesť jednotlivých predstaviteľov, aby sme vedeli správne odhadnúť ich morálku, politiku a ich ciele.
Od počiatku ľudstvo vedú (pomocou rôznych stratégií) po ceste rozvoja, vývoja a rastu naši učitelia –

1/ GLOBÁLNA elita (Globalisti). I keď v dnešnom svete každá jedna riadiaca elita pôsobí globálne, predsa len treba pôvodných globalistov rozlišovať, tvoria totiž výnimočnú skupinku, ktorá má zvláštny vplyv na náš celok – na ľudstvo – od počiatku. Globálna elita teda preto, pretože máme jasne zadokumentované, že už pred viac ako 5tis. rokmi, vládla na Zemi kasta ľudí(?), ktorá pôsobila globálne po celej Zemi. Stavby pyramídového tvaru sú pre nich typické a je ich možno nájsť na všetkých kontinentoch. Kto vlastne sú? Neviem, nechám odpoveď na vašu predstavivosť, nie je ani tak podstatné si ich presne zadefinovať, dôležité je uvedomiť si, že sú to naši učitelia, a rozhodcovia, ktorí podľa zvolenej stratégie sa prikláňajú na jednu alebo druhú stranu aby stimulovali náš rozvoj, rast a uvedomenie už od dôb, kedy sme sa po Zemi naháňali s oštepmi v rukách. Majú vplyv na celé ľudstvo, a spolupracujú so všetkými elitami, ľudia si ich častokrát pletú s druhou riadiacou skupinou –

2/ ŠTÁTNA elita (v tomto článku ju pre lepšie pochopenie súvislostí nazvem KORPORÁTNA ELITA). Korporátnu elitu vytvorili globalisti, keď sa naštartovalo vo svete sústreďovanie zdrojov planéty – globalizácia. Bolo to už v 16.tom storočí, keď začali vznikať prvé korporátne spoločnosti – korporácie. Väčšina rodín dnešnej korporátnej elity pochádza práve z tohto obdobia. Globalistami bola tejto elite daná do rúk obrovská moc, keďže korporácie disponujú s veľkou časťou surovín Zeme a prakticky celým bankovým a mediálnym sektorom. Pre rozvoj a rast ľudstva bolo potrebné začať so sústreďovaním zdrojov včas. Žiaľ v 16.tom storočí bola morálka ľudstva na biednej úrovni a tak moc dostali do rúk blbci. Jednookí medzi slepými. Akonáhle dáte moc do rúk blbcom, nastávajú problémy. Vyvrcholenie problémov spôsobených hlúposťou korporátnych elít môžeme vidieť práve dnes. Našťastie časom, sprevádzanými problémami, popri čeleniu rôznych výziev, sa podarila vo svete vytvoriť a zastabilizovať konkurenčná elita ku korporátnej –

3/ ĽUDSKÁ elita. Reprezentujú ju najlepší a najuvedomelejší z nás. Vzišla z riadeného turbulentného vývoja ľudstva. Predstavitelia ľudskej elity neustále nabádajú na spoluprácu, pretože chápu podstatu nášho sveta, chápu prepojenosť nášho sveta, chápu dôležitosť a nutnosť spolupráce, oproti korporátnej elite, ktorú reprezentujú všetci zarytí individualisti a uctievači náhody, chaosu a veľkého tresku. Ľudská elita myslí výhradne kolektívne, zatiaľ čo korporátna elita výhradne individualisticky.

.

STOJÍME NA PRAHU TECHNOLOGICKEJ (R)EVOLÚCIE

.

Dnes sme dosiahli dostatočnú zaľudnenosť, dostatočný počet obyvateľov k dosiahnutiu potrebného tvorivého výkonu k vývoju technológií budúcnosti. Dokážeme zdieľať informácie celosvetovo vo veľkých rýchlostiach, vo veľkých objemoch, dokážeme zdieľať výkon, dokážeme výpočtový výkon spájať z rôznych zariadení do jedného, dokážeme stavať tzv. super počítače. Máme skoro všetko potrebné na technologický boom. Jediné čo nám chýba je nový energetický zdroj vo verejnej sfére, chýba nám energia. Pre jeho získanie je kľúčové plošné uvedomenie obyvateľstva. Morálka mnohých ľudí je stále na úrovni zvieracej ríše, a nie tej ľudskej. Problém je v tom, že rozhodcovia (globalisti) nám nikdy nedajú do rúk nový energetický zdroj, pokiaľ budú v riadiacich funkciách prevládať individualisti – korporátna elita. Tá by totiž novú technológiu bez zaváhania hneď využila k vlastným cieľom – k zlikvidovaniu konkurencie a k získaniu surovinových zdrojov celej planéty, čo by malo za následok kolaps našej civilizácie. (Raz sme už podobnú situáciu zažili, keď sa nová technológia jadra dostala do rúk korporátnej elite, tá ju hneď využila na vojnové účely, likvidáciu dvoch miest, zapríčinila obrovské množstvo obetí, a to len kvôli svojim mocenským ambíciám. Od tej doby sa rovnováha a mier vo svete stabilizujú pomocou hrozby totálnej likvidácie ľudstva.)

.

NESTABILNÁ SITUÁCIA KORPORÁTNEJ ELITY PRAMENÍ Z NEDOSTATKU ZDROJOV

.

Ríša korporátnej elity predstavuje asi 3/4 rozlohy a 6/8 celkového počtu obyvateľov planéty. Jej hlavnými riadiacimi metódami sú peniaze a propaganda, inak bankový a mediálny sektor. Pomocou propagandy uspávajú celé generácie ľudí tzv. americkým snom o bohatstve a sláve. Ľudia si prestávajú všímať okolitý svet, druhých ľudí, sústredia svoju pozornosť len a len na získanie peňazí za ktoré sú si (ževraj) schopní kúpiť šťastie, alebo teda aspoň splatiť hypotéky. Korporátna elita útočí svojou propagandou na najzákladnejšie ľudské pudy, pudy, ktoré zdieľame so zvieracou ríšou. Bankovým sektorom, zase vytvorili pyramídovú hru globálnych rozmerov, pomocou ktorej získavajú nielen surovinové zdroje, ale aj ,,ľudské zdroje,, pre dosahovanie vlastných cieľov. Ako každá finančná pyramídová hra, aj táto, môže fungovať len dovtedy kým je schopná rozširovať sa na nové trhy, dosahovať oblasti nových zdrojov. V uplynulom desaťročí sa ich rozmach nielen spomalil, ale aj úplne a definitívne zastavil. Narazili na tuhý odpor nielen globalistov, ale aj ľudskej elity. Efekt amerického sna je totiž veľmi deštruktívny k životnému prostrediu a vytvára hromady nerecyklovateľného odpadu. Dnes svet stojí na hrane environmentálnej katastrofy. Prepálená spotreba a nemožnosť získať nové surovinové zdroje, vyvoláva destabilizáciu systému riadenia korporátnej elity. Tlačiť hotovosť v rekordných množstvách síce dokáže na chvíľku uspokojiť neistotu na finančných trhoch, ale keď narazíte na reálnu potrebu získať suroviny, zrazu zisťujete, že peniaze sú vám na nič. Určite ste počuli o problematike strechy katedrály Notre Dame. Vyhorela pred pár rokmi, bolo na ňu hneď vyčlenených niekoľko desiatok miliónov eur, francúzsky prezident sľúbil jej opravu do jedného roka, no, a aj napriek tomu dodnes stále nie je opravená, prečo? Projektanti zistili, že ak chcú zachovať pôvodnú originalitu strechy, drevo, ktoré bolo použité v minulosti na stavbu strechy, dnes už nie je možné získať v Európe. Išlo o istý druh germánskeho sekvoja, ktorý sa dnes nachádza už len na území Kanady a Ruska. Drevo na jednu strechu. Ďalším varovným príkladom môže byť nedávna katastrofa na Morave u susedných Čechov, keď im tornádo poničilo tri dediny a zobralo z nich prakticky všetky strechy. Pri opravách rýchlo zistili, že nemajú dostatok surového dreva na opravu týchto striech, dokonca ani klincov, museli požiadať štátne lesy ČR o navýšenie ťažby dreva, aby pomohli svojim obyvateľom. Na bežnom trhu nebolo v danom čase potrebné množstvo suroviny. O probléme so surovinami vám môžu povedať viac aj majitelia stavebnín, ktorí určite sledujú s úžasom vývoj cien stavebných materiálov za uplynulý rok. Sme svedkami rúcania sa finančnej pyramídy na najnižších poschodiach. Pre zastabilizovanie systému riadenia korporátnych elít, je nevyhnutné a urgentné rozšírenie svojho vplyvu do celého sveta, vytvoriť tzv. unipolárny svet, svet s jedným uhlom pohľadu, svet bez konkurenčného systému riadenia, bez globálnych a ľudských elít a v neposlednom rade zredukovať tlak na spotrebu zdrojov formou depopulizácie.

.

PLÁN KORPORÁTNEJ ELITY O KTOROM KAŽDÝ VIE

.

Pre korporátnu elitu je veľký problém čeliť prílišnej spotrebe surovín stále sa rozrastajúceho sa obyvateľstva. Keďže k novým energetickým zdrojom, ktoré by situáciu vyriešili, sa so svojou vedou nevedia dostať, vymysleli plán o ktorom každý vie a rozpráva sa o ňom už od 80tych rokov minulého storočia. Redukcia populácie – plán zlatej miliardy. Oni sú vážne chorí a reálne o pláne už niekoľko desiatok rokov uvažujú. Myslia si, že ak umožnia život na planéte len elite, dosiahnu tak trvalo udržateľný rozvoj a zastabilizujú environmentálnu katastrofickú situáciu na Zemi. V skutočnosti si neuvedomujú, že takýmto radikálnym rezom by sa úroveň ľudstva skokovo prepadla už behom dvoch nasledujúcich generácií. Vrátili by sme sa vývojom späť do stredoveku, totižto práve náš počet nám umožňuje zvyšovať náš výkon a technologickú vyspelosť našej spoločnosti. Nedostatočný počet obyvateľstva neumožňuje držať v rukách pokročilé technológie. V informačnom priestore nájdete o pláne zlatej miliardy veľa informácií, jedna z tých zaujímavejších, ktorá konkrétne opisuje časť plánu dnešnej doby, je aj vo videu z Ghany z roku 2020, ktoré bolo natočené na jar, na začiatku vírusovej pandémie (preložené bolo u nás neskôr – https://www.youtube.com/watch?v=BqtR5Ir_TWw ).

.

RISKANTNÁ REAKCIA GLOBÁLNEJ A ĽUDSKEJ ELITY

.

V duchu hesla nášho bývalého ministra zahraničných vecí, ktorý povedal: ,,Ak chcete ovplyvniť nejaký proces, musíte byť jeho súčasťou.“, sa zariadili aj konkurenti korporátnych elít. Sme svedkami vrcholového riadiaceho manévru k odvráteniu sebedeštrukčného procesu vo svete, svedkami nabúrania plánu korporátnych elít zvnútra, pripojenie sa doň a ovplyvnením ho na neúspech. Doslova platí porekadlo: „Kto s čím bojuje, s tým aj zahynie.“ Najvyššia úroveň politiky, najúčinnejšia, no zároveň najriskantnejšia. Dnes sme svedkami, kedy korporátnu elitu nechali vystúpiť na pódium a namierili na ňu všetky reflektory. Neustála konfrontácia s nezmyslami, s nelogickými opatreniami, s nezmyselným vyjadrovaním korporátnej elity spolu s určitou mierou dopustenia, vyvoláva v informačnom poli otrasy, ktoré majú za cieľ prebrať spiacu väčšinu, prebrať obyvateľstvo z amerického sna. Risk spočíva v odozve a v tvrdohlavosti ľudí, nie všetci sa chcú zo sna prebudiť, radi snívajú a pravda, priznať si prvotnú naivitu a hlúposť, ich bolí. Miera dopustenia môže byť preto významná, ľudstvo v krátkej dobe môže zažiť obrovské šoky, sklamania, stres, strach, biedu a strádanie, ak miera dopustenia prekročí určitú medzu, spustí sa lavína dynamických procesov, ktorá môže mať za následok zánik a totálnu deštrukciu našej civilizácie.

.

CIELE GLOBÁLNEJ A ĽUDSKEJ ELITY

.

Ako som spomínal, hlavnou výzvou dnešnej doby je plošne prebudiť čo možno najväčší počet spiaceho obyvateľstva, prebrať ich z ilúzie a ukázať im ich ľudskú, nie zvieraciu, podstatu. Iba spolupracujúci ľudia sa môžu dostať k užívaniu technológií budúcnosti, nie bojujúce a súperiace zvieratá. Nemenej dôležitá úloha elít, je zastabilizovať životné prostredie v ktorom všetci žijeme, aby ostalo pre nás aj naďalej životodarné, totižto enormný tlak na spotrebu zdrojov 8 miliardovej populácie, nám životné prostredie neustále ničí a zhoršuje. Plošne sa zdravie ľudí zhoršuje a dnes môžeme jasne vidieť, že pandémia rakoviny, je oveľa väčšia hrozba, ako ktorákoľvek iná pandémia, ktorá sužuje ľudstvo. Cesta k dosiahnutiu cieľov vedie skrz diskreditáciu korporátnej elity, diskreditáciu korporátneho finančného systému, diskreditáciu korporátnej vedy, diskreditáciu korporátneho zdravotníctva, diskreditáciu korporátneho školstva, diskreditáciu korporátnych médií a všetkých ostatných oblastí (aj tých ,,duchovných“) skrz ktoré korporácie riadia priamou formou spiace obyvateľstvo. Úloha je viac vektorová, je významne náročná, ale ak sa podarí, začne sa hromadné zatýkanie korporátnych elít a ich prisluhovačov po celej Zemi.

V súčasnosti vzniká veľa alternatív, ktoré budú ľudí smerovať správnym smerom, smerovať k jednote ľudstva vo všetkých oblastiach, smerovať k prebudeniu.

.

KORONA KRÍZA JE TREŤOU A POSLEDNOU SVETOVOU VOJNOU

.

Presnejšie by malo byť napísané, korona kríza je koncom dlhotrvajúcej vojny ľudstva a hlúposti. I keď v histórií čítame o rôznych konfliktoch, v rôznych obdobiach, vždy išlo o jeden kontinuálny konflikt, v ktorom ľudia vždy stáli a bojovali proti hlúposti a sebectvu. Tieto dobové šoky, spôsobovali obyvateľstvu výchovné facky, ktoré boli súčasťou nášho vývoja. Kým v minulosti sa jednalo skôr o regionálne záležitosti, dnes už ide o globálne, ovplyvňujúce celú Zem, celú populáciu. Skutočnosť, že na začiatku 21. storočia čelíme poslednej fáze, stojíme pred poslednou fackou, je daná našou technologickou vyspelosťou a našim počtom. Nie je možné ďalej pokračovať v hlúposti a v sebectve, nie je možné ísť po sebedeštrukčnej ceste, inak si s konečnou platnosťou podpílime konár, na ktorom všetci sedíme.

.

TECHNOLÓGIA BUDÚCNOSTI V RUKÁCH KORPORÁTNEJ ELITY

.

Ak som nazval korona krízu treťou svetovou, je treba si ju presnejšie špecifikovať a teda konštatovať, že ide o biologickú a zároveň informačnú vojnu vyvolanú korporátnou elitou s cieľom zlikvidovať konkurenciu (ľudskú a globálnu elitu) a zredukovať populáciu, aby tí najlepší z nás (nie, nebojte, nie z nás, z nich) mohli pohodlne žiť na vyľudnenej planéte s dostatkom zdrojov na svoj trvalo udržateľný rozvoj. Na spustenie tohto plánu bol prv potrebný technologický skok. Bez potrebnej technológie by šanca na globálny biologicko-informačný výpad bola veľmi malá, priam nereálna. Tento technologický skok sa podarilo dosiahnuť v roku 2019/2020, keď sa ľuďom v biologickom laboratóriu podarilo pomocou ribonukleovej kyseliny (RNA) modifikovať ľudskú DNA požadovaným smerom, podľa zadaných požiadaviek. O vplyve RNA na DNA sa vedelo už od 80tych rokov minulého storočia, vedelo sa, že RNA je kľúčom k modifikovaniu nášho zdrojového kódu, avšak nevedelo sa, ako presne ho ňou modifikovať aby sme doň zahrnuli naše požiadavky. Vďaka technologickej vyspelosti, superpočítačom a zanietenosti konkrétnych vedcov sa nám to nakoniec podarilo. Ide o významný objav, ide priam o technológiu budúcnosti, táto génová terapia nám totižto umožňuje opravovať náš genetický kód a vyhnúť sa tak dedičným defektom, dedičným chorobám minulosti. Žiaľ (bohuvďaka?) sa technológia dostala do rúk korporátnej elity (zámerne?), ktorá sa ňou rozhodla „liečiť“ pandémiu (ževraj) vírusu. (Aj v tomto prípade situácia pripomína dobu, kedy sa jadrová technológia s obrovským mierovým potenciálom použila rukami korporátnych elít na vojenské ciele, na zlikvidovanie značnej časti obyvateľstva japonských miest.)

.

CIEL KORPORÁTNEJ ELITY

.

Pod hrozbou globálnej pandémie vírusu podporovanej korporátnou vedou, všetkými korporátnymi médiami, lacnou propagandou, nás chcú „dobrovoľne“ dotlačiť k začatiu génovej terapie, ktorá bude mať určite viac sedení, určite viac vedľajších účinkov a určite časom povedie k realizácií finálnej fázy plánu zlatej miliardy. Túto génovú terapiu nazvali očkovanie, pričom na to nemajú žiaden dôvod, látka s RNA technológiou je diametrálne odlišná od pôvodných vektorových vakcín s adenovírusmi. Samozrejme ide o PR a očkovanie znie lepšie ako génová terapia. Nehnevajte sa na mňa, ale podľa mňa, ten z vás kto je rozhodnutý a má záujem meniť svoj genetický kód/ svoj zdrojový kód, za účelom vyhnutiu sa hrozbe nejakého „vírusu“/patogénu a nechá sa presvedčiť od najbohatších a najegoistickejších ľudí akých kedy Zem niesla, tak ten má hlavu len na to, aby mu uši nespadli. Treba rozumieť základnému vzťahu korporátnej falošnosti, že na jednej strane korporácie rozširujú do sveta nejaký patogén, ktorý spôsobuje smrť a na druhej strane vám ponúkajú „zaručenú“ „liečbu“ formou vakcín (génovej terapie), ktorá vás má pred ním ochrániť. S jednou rukou vám za chrbtom kopú jamu, a druhou rukou vás pomocou metly do jamy strkajú. Aby zvýšili hrozbu, smrtnosť a efektívnosť rozširovaného patogénu, tak vám neustále znižujú imunitu, zabraňujú vám dostať sa k liečbe, k bežnej zdravotnej starostlivosti, dostať sa k účinným liekom. Všimnite si u najkontroverznejšieho lieku, ktorý zachránil mnoho ľudí, podľa neskutočného množstva svedectiev – Ivermectine, že je to antiparazitikum, nie antivirotikum. Skutočne čelíme vírusu? Alebo parazitom, ktoré roznášajú nejaký patogén? (Opäť situácia pripomína historickú udalosť, kedy v čase mieru medzi indiánmi a prisťahovalcami z Európy, začali návštevníci rozširovať do indiánskych komunít rôzne infekčné choroby ((osípky, kiahne..)),aby spôsobili značné škody na životoch pôvodnému obyvateľstvu.)  Obludnosť celému tomuto rýchlo pripravenému divadlu robí aj fakt, že spomínaná technológia je do-vyvíjaná za pochodu plošne na celom obyvateľstve (úplný opak k Norimberskému kódexu, ktorý sa stanovil po porážke nacizmu v Európe) à súvis: ((dnes sa na Slovensku veselo používa skratka NCZI, ktorá informuje o covid „pandémií“, podobnosť s NAZI čisto náhodná)), úplne absurdné a cynické.

.

ÚLOHA SLOVENSKA POČAS KORONAKRÍZY

.

Upriamim vám pozornosť na 3 krajiny, na ktoré hľadí v tomto čase v súvislosti s korona krízou viac-menej celý svet. Veľká Británia, Izrael a Slovensko. Kým prvé dve krajiny sa považujú za najzaočkovanejšie, tá tretia je najtestovanejšia a zároveň pre korporátnu elitu momentálne najdôležitejšia, a to nie náhodou. Veľká Británia bola dlhým časom sídlom globálnej elity, odtiaľto sa riadila globalizácia, sústreďovanie zdrojov a určoval sa vznik konkrétnych korporácií. Akonáhle sa vzťahy medzi globalistami a korporáciami pokazili, začala sa vojna, ktorá sa dnes preniesla aj na britské územie (O vzťahu medzi korporátnou a globálnou elitou, natočili dokonca aj videoklip na britskú pesničku od skupiny Artic Monkeys: https://www.youtube.com/watch?v=ma9I9VBKPiw , s príznačným koncom). Izrael je kapitola sama o sebe a úvahami je možné zájsť až do biblických príbehov, avšak teraz to nie je potrebné, stačí sa zastaviť nad otázkou tzv. konečného riešenia, ktorú si kládli nacisti v minulom storočí. Slovensko je zasa jediná krajina na svete, ktorá je v područí vplyvu korporátnych elít a je v ňom sústredený jeden z najmenej miešaných slovanských genofondov, inak napísané, my Slováci sme reprezentatívna vzorka DNA ich najväčších nepriateľov (Slovanov). Nie náhodou sme ako jediná krajina na svete podstúpili celoplošné testovanie, výtery z nosohltana, ktoré sa nijak nelikvidovali, ale ktoré sa skladovali. Týchto testov sa počas výskumu nikdy nezbavíme, sľubovať vám môžu čokoľvek, nakoniec vám odber urobia, či sa dáte, alebo nedáte „zaočkovať“. Vďaka našej nevedomosti a dôverčivosti sami a dobrovoľne podstupujeme výtery na vývoj biologických zbraní namierených proti nám, proti našej rase. Časom budú patogény v našej populácií silnieť a naša úmrtnosť bude čoraz vyššia. Technológia budúcnosti modifikovania DNA s RNA je stále vo vývoji, a jasný úspech vedca v laboratóriu na pár vzorkách DNA, ešte neznamená úspešnú aplikovateľnosť na všetky druhy DNA, preto ten výskum, preto to zdržanie s konečným riešením dlhodobej udržateľnosti.

.

ROZHODUJÚCA UDALOSŤ UŽ TENTO SEPTEMBER

.

 (Nie, nie je to návšteva pápeža na Slovensku 😀 😉 ) Ešte túto zimu som si osobne myslel, že sa konflikt medzi globálnou, ľudskou a korporátnou elitou zvrhne do otvorenej horúcej vojny a to najneskôr v apríli tohto roku. Rusi našťastie ostali pevní a ich obrana nezlomná. Na jar usporiadali jedno z najväčších vojenských cvičení aké kedy táto planéta doposiaľ videla. Dnes preto viem, že už nám scenár otvorenej vojny s istotou nehrozí. Na žiadnu konvenčnú vojnu už dnes v západnom svete nie sú zdroje (svedčí o tom aj nedávny taktický ústup američanov z Afganistanu… a že tých ústupov ešte bude). Jediný scenár horúcej vojny, ktorý je ešte otvorený je jadrový konflikt bez odpovede protistrany. Bliczkrieg v.2.0 s použitím jadrových zbraní. Áno, teoreticky je stále možný, ale len vtedy ak by sa podarilo korporátnej elite Rusko rozdeliť, do riadiacich funkcií dostať svojich užitočných idiotov, dostať sa k hypersonickej technológií a demonštratívne celému svetu ukázať útok týchto technológií budúcnosti na oporné obranné body Ruskej Federácie po celom ich území. O ďalších udalostiach ovplyvňujúcich celé ľudstvo sa rozhodne v polovičke Septembra, kedy sa v Rusku konajú voľby do štátnej dumy. Ak voľby budú znamenať akúkoľvek formu destabilizácie riadenia ľudskej elity (demonštrácie, majdan, dosadenie blbcov do riadenia a následné rozdelenie Ruska na menšie štáty…), bude to signálom, že ľudstvo spadlo do priepasti, z ktorej už cestu von, osobne si myslím, nenájde.

.

PEKLO NA ZEMI

.

Porážka ľudskej elity, a disponovanie energetickou technológiou budúcnosti (dnes reprezentovanou práve hypersonickou technológiou) korporátnou elitou, by tiež znamenalo automatickú porážku globálnej elity (aspoň v oblasti cieľov) a dominanciu bláznovstva na Zemi. V takomto prípade je poslednou nutnosťou riadiť sa básničkou od Sama Chalupku: Mor Ho! a to bez odkladu a zaváhania. Posledný val obrany, pred zavedením otroctva a vyhladením veľkej časti populácie na čele so Slovanmi a Židmi, by padol a ľudstvo by bolo svedkami všetkých druhov bezprávia a útlaku, a to v zrýchlenom konaní. Krátkometrážne Hunger Games by v plnej miere začali.

.

MIERA DOPUSTENIA NASTANE V AKOMKOĽVEK PRÍPADE

.

Dnešné udalosti vo svete však naznačujú diametrálne odlišný scenár, žiaľ aj s nevyhnutnou mierou dopustenia nepriaznivých situácií. Túto skutočnosť určuje hlavne veľká miera snívajúcich ľudí o americkom sne s príliš nízkou morálkou pre 21. storočie a s priveľkou podporou korporátnych elít. Už čoskoro nastane nepriaznivé prechodné obdobie, ktoré bude potrebné pre zbieranie dôkazov, informácií a faktov na následné nastavenie zrkadla korporátnym elitám a všetkým tým, ktorí ich bláznovstvo podporovali na riadiacej úrovni. Bude potrebná posledná facka obyvateľstvu a to v globálnych rozmeroch.

.

ČAKÁ NÁS OČISTA DOPUSTENÍM

.

Predpokladám, že sa v Septembri s konečnou platnosťou zastabilizuje riadenie ľudskej elity, ktorá sa „zabetónuje“ na svojom území a bude vyčkávať, kým taviaci kotol v západných krajinách nasmeruje ľudí k spolupráci a k spolupatričnosti. Regulovať, smerovať a stimulovať taviaci kotol budú informáciami, ktoré budú diskreditovať korporátnu elitu v západnom svete a ich spôsob riadenia spoločnosti pomocou celých odvetví (od zdravotníctva, cez média, cez školstvo, až po vedu). Nás na Slovensku bude čakať veľmi nepríjemná zima, s patogénom, ktorý nebude mať smrtnosť do 0,2% nakazených, ale až do 30%. Nebudú umierať len nezaočkovaní, ale aj zaočkovaní a to bez rozdielu na počet dávok. Nastane panika, a snaha poštvať proti sebe zúfalé obyvateľstvo, vytvoriť chaos, a túto energiu, toto zúfalstvo využiť pre stabilizáciu riadenia formou odobratia našej slobody. Doslova nastoliť čínsky model riadenia obyvateľstva. Budeme sa chodiť ďalej poslušne testovať, ďalej sa budeme poslušne a dobrovoľne zúčastňovať na nových modeloch génovej terapie a ďalej budeme neveriacky krútiť hlavami nad „nežiaducimi“ účinkami týchto „vakcín“. Sami si posadáme do klietok, tak ako minulú zimu, avšak tentokrát vo väčšej miere a budeme sa ,,z okna“ pozerať na všetko to bláznovstvo, čo sa bude okolo nás diať. Je veľký predpoklad, že po zime a smrti, príde hlad a smrť. Budúci rok bude nedostatok nielen surovín, ekonomickej výkonnosti, ale aj nedostatok potravín. Dnes sa už otvorene hovorí, že nastáva doba, kedy je lepšie mať stabilný príjem, ako mať našetrené peniaze na účte. Nastane hyperinflácia, skolabuje sociálny systém. Peniaze stratia na hodnote, výkon ekonomiky sa výrazne spomalí, drancovanie zdrojov planéty sa zastaví. Ľudia sa žiaľ učia na vlastných chybách a tieto dopustenia sú jednoducho nevyhnutné. Pozrite ako dopadla snaha o budovanie socializmu po konci horúcej 2 sv. vojny. Po pár rokoch od víťazstva nad fašizmom, po obrovskej facke, sovietske velenie stratilo veliteľa, získalo nové velenie, pomocou ktorého neuvedomelí dav časom ľahko podľahol ideológií o prospechu, sláve a upadol do spánku snívajúc americký sen. Dnes by sa stalo to isté, ak by sme sa rozhodli riešiť situáciu priamo, horúcou cestou, zabrániť dopusteniu, bez podpory väčšiny ľudí. Globalizácia zdrojov je rovnako nevyhnutná v dnešnom svete, tak ako je nevyhnutné decentralizovať riadenie ľudí, čiže je treba naučiť ľudí riadiť sa samostatne, naučiť samostatnosti, podľa koncepcie kolektivizmu, nie individualizmu. Potrebujeme ľudí uvedomiť. V podstate je to úloha rovnaká, akú by mal mať každý rodič pri výchove svojho dieťaťa.

.

PREČKAJTE PRECHODNÉ OBDOBIE HLAVNE V ZDRAVÍ

.

Väčšina z nás si siahne na dno a bude sa musieť naučiť uskromniť sa. Všetko sa bude odohrávať v dobe chaosu, v dobe zmätku, kedy nás budú naši nepriatelia troviť a znepriateľovať proti nám samým. Ostaňte pokojní, kým budete vidieť, že ľudská elita je stále pevná a súdržná, nie je sa čoho báť, všetko ide podľa plánu, a to podľa plánu biblických rozmerov. Naučte sa spolupracovať medzi sebou, pomáhajte si, nepozerajte sa na majetky, pozerajte sa jeden na druhého a snažte sa pochopiť výhod vyplývajúcich zo spolupráce. Nezabúdajte, máte sa iba tak dobre, ako dobre sa má vaše okolie. Miera dopustenia nemusí byť veľká, v dnešnom informačne prepojenom svete sa všetko deje v zrýchlenom tempe, nemusí ísť o roky dopustenia, môže ísť len o mesiace. Hlavnou úlohou je ostať zdraví a v čo najväčšom počte. Veľa oblastí sa počas prechodu musí zdiskreditovať, jednou z nich je aj oblasť obchodu so zdravým – zdravotníctvo. Neverte úplatným vedcom, vedcom zastupujúcich korporátnu elitu, verte zdravému sedliackemu rozumu, ktorý si viete vlastnou hlavou (vlastnou skúsenosťou) overiť. Veľa vecí funguje vo svete jednoducho. Medzi nimi aj naše zdravie. I keď v dnešnej dobe existuje viacero liečebných protokolov, ktoré môžete uplatniť pri liečbe infekcie, rád vám nasmerujem pozornosť na základ, ktorý si treba uvedomiť pri akýchkoľvek ochoreniach spôsobených rôznymi patogénmi, resp. pri skolabovaniach nášho imunitného systému. Tým základom je pH, kyslosť nášho organizmu, kyslosť nášho prostredia. Naše telo je perfektné, súčasnou vedou nie úplne pochopené, s veľkou schopnosťou samoorganizácie a samoregenerácie. Má v sebe zdroj obrovského množstva energie, ktorá dokáže telo obnoviť ak má priaznivé prostredie na šírenie tejto energie do všetkých oblastí nášho tela. Každých 5 rokov sa nám v tele obnoví každá jedna bunka, ktorá nás tvorí (výnimkou sú mozgové bunky, tie sa neobnovujú). Priaznivá hodnota tela na regeneráciu, tým pádom aj krvi, je u nás ustálená od 7,35 do 7,4 pH. Akúkoľvek inú hodnotu musí telo pomocou imunitného systému vyrovnať pomocou energie do tohto rozmedzia. V prípade, že preťažujeme náš imunitný systém, nedávame pozor na zakyslenie organizmu, dochádza k vzniku oblastí, ktoré trpia nedostatkom energie na samoregeneráciu a tým pádom k zápalom, k bunkovému odumieraniu, k tvorbe vírusov, prípadne pokiaľ ide o dlhodobé nezásobenie energiou, začínajú sa tvoriť rakovinové bunky. S akýmkoľvek patogénom si vie telo ľahko poradiť pokiaľ je vo forme, pokiaľ má imunitný systém dostatok energie. Sledujte svoje pH, neprekysľujte si svoj organizmus. Veľmi záleží na tom, čo jete, na tom čo pijete, a na tom v akom prostredí sa nachádzate.

.

PREVENCIA A LIEČBA PRI OCHORENIACH

.

Ako prevenciu proti ochoreniam vám odporúčam, prevodňujte svoje telo, pite dostatočné množstvo čistej neperlivej vody počas dňa, nemusí sa jednať o 2 litre, ak máte zdravé obličky, kľudne pite aj 3-4 litre vody denne. Samozrejme na kvalite vody záleží. Žiaľ v dnešnej dobe je kontaminácia pitnej vody bežná a potreba jej filtrácie je v rôznych oblastiach priam nevyhnutná. To, čo voľakedy dokázala príroda sama, dnes jej s tým už musíme pomáhať, taký je stav znečistenia nášho prostredia. Nie je až tak nutné do seba pomocou vody dostávať minerálne látky. Voda v tele slúži hlavne ako médium, ďalej na preplach a očistenie, minerálne látky do seba dostávate formou stravy v dostatočnom množstve. Čím čistejšiu vodu budete piť, tým lepšie. Po vypití 4 litrov vody (1x denne, alebo raz za 1,5 dňa) odporúčam vypiť (bez znečistení soli/takže nie do dna) 3dcl slaného roztoku (rozmiešajte pol čajovej lyžičky kuchynskej soli v 3dcl čistej vody). Slaný roztok dodá telu minerály a hlavne spôsobí v tele chemickú reakciu, ktorá v tele vytvára energiu a vyživuje telo. Nie nadarmo sa vraví „soľ je nad zlato“, na tomto princípe vznikali vo Švajčiarsku pokusy o výskum soľných elektrární, ktoré mali nahradiť uholné. Žiaľ výskumy sa zastavili, presný príbeh neviem, ale viem si predstaviť náročnosť pri údržbe takýchto zariadení, ich efektivita v takomto prípade klesá.

Prírodné prostredie v ktorom žijeme je vďaka nášmu konzumu a tlaku na ťažbu surovín neustále agresívnejšie k našej pokožke, preto nemenej dôležitá je pre nás hygiena, sprchujte sa pravidelne ráno a večer, zmyte zo svojho tela všetky nečistoty, ktoré vám zase len na tele spôsobujú kyslé prostredie, kyslé oblasti, ktoré musí imunitný systém vyrovnávať. Nemusíte to preháňať s chemickými hygienickými prostriedkami, aplikujte ich s mierou, neplatí pravidlo: čím viac použijem chémie, tým čistejší som, po použití ich dôkladne opláchnite zo svojho tela a neutralizujte pH svojej pokožky čistou vodou.

Neznižujte si umelo imunitu, neduste sa, nosením rúšok si efektívne znižujete prietok vzduchu, vaše pľúca sa namáhajú a trpia zníženým prísunom kyslíka. Pri vydychovaní vám opäť rúško bráni v dostatočnom prietoku a stáva sa, že vdychujete naspäť už vydýchaný vzduch. Čerstvý vzduch, kyslík je častokrát základom pri budovaní silného imunitného systému. Jeho nedostatok môže časom spôsobiť fatálne zlyhania imunity. Varujem vás, kto deťom nasadzuje rúško na nos, dopúšťa sa trestného činu, neduste deti, ani svoje, ani cudzie.

Nie je ľahké v tejto dobe dodržiavať prísun zdravej stravy. Potraviny sú poznačené našou nadmernou spotrebou, ich výroba sa sústredí na kvantitu, nie na kvalitu, častokrát sú to práve potraviny, ktoré nás zakysľujú a spôsobujú mnohé ochorenia. Zvyknite si po nadmernom jedení, prípadne po požití alkoholických nápojov používať regulátory kyslosti – klasickú sódu bikarbónu, alebo bystrinku, tie vášmu imunitnému systému pomôžu vo vyrovnaní pH vo vašom tele.  

Pokiaľ sa váš organizmus predsa len preťaží a začnú vznikať prvé zápaly, odporúčam vám prejsť k diétnej strave, k odpočinku a k prísnemu dodržaniu pitného režimu (čistej vody). Chorobu podchyťte včas, liečbu nepodceňujte. Ako podporu k liečbe a základný prírodný dezinfekčný prostriedok vám odporúčam použiť koloidné striebro. Zoženiete ho v každej lekárni, aplikujte obdobne ako kvapky do nosa, tri kvapky do každej nosnej dierky, tak aby sa vám tekutina dostala práve do tej oblasti, z ktorej vám pri testovaní robili výter, teda do nosohltana. Striebro má silné dezinfekčné účinky, a dokáže rýchlo zastabilizovať preťažené oblasti v tele a tým odľahčiť imunitný systém.

.

ZA HORIZONTOM DOPUSTENIA JE UŽ VIDIEŤ ZLATÝ VEK

.

Nie je mojím cieľom vás vystrašiť, chcem vás len dopredu varovať, aby ste sa v čase chaosu nestratili, vedeli sa správne zorientovať, a aby sme v ťažkých časoch začali všetci medzi sebou spolupracovať, nie súperiť. Nenechajte sa rozdeliť hlupákmi. Miera dopustenia bude záležať od nášho postoja. Vôbec sa udalosti nemusia stať až tak tragické, ak sa zavčas spamätáme a prestaneme veriť podvodníkom, prestaneme podporovať psychopatov, jednoducho, pasívnym odporom, potom dopustenie stratí na sile a obetí bude minimum. Ako ľudstvo sme milimeter k dosiahnutiu technológií budúcnosti, a čo viac, my už týmito technológiami disponujeme, dokonca aj tými energetickými. Nie ani tak my, ale zatiaľ len ľudská elita a to len vo vojenskej sfére. Píšem o hypersonických raketách, pretože na to, aby sme rozpohybovali nejaký predmet v atmosfére rýchlosťou presahujúcou 10machov, a zároveň aby sa nám predmet nerozpadol, nezhorel, je potrebné disponovať veľmi pokročilým jadrovým reaktorom. Akým? Číňania sa v minulom roku chválili, že sú schopní v laboratóriu simulovať jadro Slnka, nie na dlho, reakcia im vydrží zatiaľ stabilná len pár desiatok sekúnd, ale vytvorí toľko energie, ako za ten čas Slnko. Myslím, že udalosti spolu veľmi súvisia, a kým Číňania ešte len bojujú so stabilizáciou reakcie, Rusi už vytvárajú pomocou tejto technológie prvé výrobky. Kým nemorálna korporátna elita drží v rukách aký-taký vplyv vo svete, nie je možné túto technológiu dostať do verejnej sféry a stabilizovať ňou deficit energie ľudstva na Zemi. Dnes je najvyššou prioritou utajenie princípov fungovania tejto technológie pred korporátnou elitou, je možné ju použiť len k obranným účelom, k odradeniu k útoku. Utajenie by sa nikdy nepodarilo, ak by sme začali technológiu používať plošne pre mierové účely. Prečo je utajenie tak dôležité? Predstavte si, že by sa korporátna elita zmocnila týchto zbraní, tiež by ich používala len k obrane? Vážne? Blitzkrieg v.2.0. by bol okamžitý. Aký vplyv akákoľvek technológia na ľudstvo má, veľmi záleží od morálky ľudí, ktorí ňou disponujú. Jediná vec, ktorá nám dnes bráni k dosiahnutiu zlatého veku, k dosiahnutiu utópie, k ukončeniu všetkých vojen a k naštartovaniu globálnej spolupráce je nízka úroveň našej morálky, neuvedomenie si koncepčných princípov fungovania reality, prikláňanie sa k individualizmu, snívanie o americkom sne a gamblerské vyžívanie sa vo finančných pyramídových hrách. Treba si uvedomiť, že reaktor, ktorý bude imitovať činnosť, účinnosť Slnka, nám otvára dvere do vesmíru. Antigravitácia priamo nadväzuje na túto technológiu, zabudnite na spaľovacie motory, zabudnite na obmedzení priestor. Ľudstvu sa otvoria z planéty dvere a nedostatok surovín sa stane minulosťou. Globálna elita to dobre vie, a preto dvere nechá zatvorené až dovtedy, kým v ľudstve bude prevládať závisť a nenávisť, kým egoizmus bude v riadiacich funkciách dominovať a kým naša spoločnosť bude rozdelená. Naša zatvrdlosť bude predlžovať našu agóniu nedostatku surovín, až nakoniec, po poslednej facke, veci pochopíme, oči otvoríme a vlastnú svetlú budúcnosť uvidíme.

.

ZÁVER

.

Ľudstvo prišlo k záverečnej skúške, nedostatok surovín a úroveň pokročilej technológie nám už ďalší čas na robenie chýb neposkytujú. Dnes sa musíme prebrať z „metrixu“, z ideovej pasce, ktorú nám zástupcovia korporátnej elity postupne vytvárali už od 16teho storočia, musíme sa prebrať z amerického sna. V krátkej dobe zažijeme kopec absurdít, kopec zverstiev, vyjde na povrch kopec informácií, ktoré budú diskreditovať všetky oblasti hlavného prúdu korporátnych elít. Udalosti sa musia stať, aby sa nám otvorili oči, mohli nastať súdy a aby mohli byť vynesené rozsudky. Otvorte oči a pozerajte sa okolo seba, snažte sa vyhodnocovať situácie/informácie nestranne, objektívne, zabudnite na prvky športu a fandenia pri vytváraní si vlastného názoru, veď predsa nesmie znamenať, že keď váš favorit začne robiť zverstvá, tak mu máte zverstvá prehliadať a ostať mu verný ako posledný naivný fanatik. Nebuďme jehovisti. Zbavte sa ideologických okov. Diskutujte, stretávajte sa, pomáhajte si a spolupracujte. Začnite uplatňovať pasívny odpor, prestaňte venovať pozornosť hlupákom, slepá viera v sladké bezduché reči nás privedie na dno priepasti. Prehodnoťte svoje koncepčné myslenie, nespoliehajte sa na dnešnú osobnú pohodu, aj vás sa udalosti skôr či neskôr dotknú, aj keď ste dnes podľa vás zabezpečení. Naozaj je individualizmus postoj, ktorý je prirodzený pre náš prepojený svet? Čo je v tomto svete izolované? Viac o problematike píšem aj na mojej stránke www.projektz.sk .

Dnes stojíme pred dverami zlatého veku, ani si neviete predstaviť ako sa veľmi dobre môžeme všetci už čoskoro mať, všetci, plošne, bez rozdielu úrovne, avšak kým nám tieto dvere naši učitelia otvoria, máme pred sebou ešte poslednú facku. Dajme si pozor na to, aby facka nebola príliš veľká, aby nás nezabila. Záleží to len na nás a nášho postoja, záleží to na tom, ako veľmi budeme vzdorovať k prebudeniu sa.

V roku 1990 vznikol text pesničky, ktorý dokonale vystihuje našu dnešnú dobu, v texte je zreteľne cítiť odtlačok globálnych elít. Posúďte sami: https://youtu.be/ohOtDA3dTAA .

Každá diskusia a každé zdieľanie tohto článku je viac ako žiadúce.

Juraj Tušš

Útok na našu suverenitu, útok na Fica, vôbec nie osamelým vlkom.

26.05.2024

Prednedávnom bol spáchaný atentát na premiéra Slovenskej republiky priamo pred publikom, pred kamerami, na ulici v meste Handlová. Udalosť síce šokujúca, ale vôbec nie neočakávaná. Sám premiér vyjadril obavy o možné podobné incidenty zhruba pred mesiacom na svojej stránke, kde varoval, nie náhodou, ale z čistej prezieravosti, o možnosti skorého útoku na verejného [...]

Loki

05.05.2024

Chcel by som upozorniť na veľmi zaujímavý seriál s názvom LOKI. Zaujal ma svojou hlavnou myšlienkou, ktorá ho sprevádza počas jeho celého dvojsériového trvania. Myslím, že jeho tvorcom sa podarilo úspešne dostať k mladšej generácií veľmi dôležitý kontrast filozofických úvah, ktoré ponímajú o individualizme a o kolektivizme. Vďaka tomuto kontrastu a nastolenej [...]

Je tu šanca

07.04.2024

Prezidentské voľby na Slovensku dopadli v prospech všetkých obyvateľov Slovenska. Po opadnutí prvotných emócií sami uvidíme, že okno príležitostí sa neotvorilo len ľuďom, ktorí volili P.Pellegriniho, ale aj zanieteným a momentálne sklamaným podporovateľom I.Korčoka..Tí čo si myslíte, že po vymenovaní nového prezidenta na Slovensku už nevyjde slnko, pretože súčasná [...]

putin, lavrov, peskov

Americké rakety v Nemecku? Obeťami budú metropoly Európy, vyhráža sa Kremeľ

13.07.2024 17:40

Rusko by totiž mohlo namieriť svoje rakety na ich hlavné mestá, čím by sa zopakovala konfrontácia z obdobia studenej vojny.

zemplinska

Opitý mladík sa topil v Zemplínskej Šírave, pomáhal náhodný okoloidúci

13.07.2024 17:29

Polícia upozorňuje, že kombinácia alkoholu, horúčav a kúpania môže byť nebezpečná.

SR Pohoda festival počasie búrky ukončenie predčasné TNX

Svedectvo z Pohody: Stan sa ohýbal, nastal chaos. Varovanie od organizátorov prišlo neskoro

13.07.2024 17:10

Účastníčka festivalu Júlia opísala, čo sa v piatok večer odohralo na trenčianskom letisku.

rytmus

Rytmusovi zhorelo auto na diaľnici. Nikdy som nebol tak blízko smrti, priznal

13.07.2024 16:50

Raper zverejnil na Instagrame video horiaceho vozidla. Bolo to auto jeho manželky Jasminy.

Juraj Tušš

Projekt:Z

Štatistiky blogu

Počet článkov: 80
Celková čítanosť: 240552x
Priemerná čítanosť článkov: 3007x

Autor blogu

Kategórie